Hovedside Bli medlem Sentralstyre Media Fylkeslag Partiprogram Vedtekter Partireg.skjema
Får NOX-konsulenter penger under bordet?
Overdrivelsens pris! «Fabrikken kjøper tilbake 500.000 VW dieselbiler, men vet ikke helt hva de skal gjøre med dem.» (ABC Nyheter). Les mer

En meget stor urett!
De fleste pensjonister i Norge har et godt og fullverdig arbeidsliv bak seg. Noen har sågar både 30 og 40 års tjeneste for folk og land å se tilbake på. Og noen mer! Les mer


Vær en meget bevisst velger i år
Les mer


Norske krav og verdier
Les mer

Venstres fall ikke uventet Les mer

Norge ut av EØS!
Ved kjøp av normal bil (bensin/diesel) betales en vanvittig engangsavgift. For SUV-biler et helt sykt beløp, dersom eieren vil bruke det medfølgende baksetet.
Les mer

Gi våre eldre et løft som monner! Les mer

En pensjonist-tragedie Les mer

 

Krever ny E-16-trasé NÅ!
Når myndighetene ikke har forstått at visse ting og situasjoner er viktigere enn andre, er det både rimelig og forventet at grupper i befolkningen reagerer.
Les mer

I disse valgflesk-tider
Vi i Moderatene anbefaler alle å stemme på partier som går imot EU, EØS og Schengen.
Les mer
Advarsel på alvor
Det er totalt uakseptabelt å bruke NAV-midler på å brødfø personer og trossamfunn som motarbeider alt Norge og Vesten står for! Vi vil gjerne, men vi kan ikke tro godt om alle! Les mer
 

Strengere straffer må til!Les mer

FrP løgn i bøtter og spann Les mer
 

Moderatene, partiet som vil ha moderate endringer i Norge med grunnlag i vår kulturarv Les mer

 
Regjeringens overdrivelser!
Biler som er konstruert for å gå på ordinær diesel eller bensin, skal IKKE bruke det skvipet regjeringen vil prakke på oss! Les mer
Skam deg, Hauglie!
Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) er ikke spesielt godt likt av pensjonistene om dagen. Les mer
Åsted Norge II
I de gode, gamle dager var det noe som het Veiavgift for bilparken som gikk på bensin.
Les mer
Utbygging av jernbanen i hele landet gir nye arbeidsplasser Les mer
Når galskapen får styre
I et forsøk på å rette opp i så kalte gamle synder, har et tydeligvis alt for stort bemannet UDI startet med å gjennomgå gamle dokumenter i forsøk på å finne de som har fått opphold på bakgrunn av «så kalte feilaktige opplysninger som navn, alder og deres hjemland». Les mer
La svenskene overta det norske barnevernet Les mer
På høy tid å renske ut alle straffeskatter Les mer
 
Etniske norske i mindretall?
Les mer
Skammelig pris på drivstoff
Les mer
Skatt på arv og formue
Les mer
 
Helt idiotisk å legge ned Sjøheimevernet og Heimevernet Les mer
 
Pensjonssaken: Norges anarki blomstrer og vokser mens humla suser videre! Les mer
 
Hårreisende diskriminering fra selveste LDO Les mer
 
Bevar akuttberedskapen Les mer
 
Paris-avtalen ensporet Les mer Hijab og Bayan Les mer Veldig triste greier Les mer
 
Helt på trynet av Oslo! Les mer
 
Moderatene truer med politianmeldelse av flere partier på Stortinget Les mer
 
Listhaug fortjener ros Les mer
 
Snu-operasjon må til - NÅ! Les mer
 
Stor takk til bompenge-demonstrantene i Bergen!
Det tverrpolitiske partiet Moderatene (MOD) retter en stor takk til NLF og de flere hundre yrkes-sjåførene som aksjonerte mot Byrådets bompenge-galskap og ville planer i Bergen! Les mer
 
Noen har misforstått Donald Trump sin handelspolitikk Les mer
 

Nettleien - pest og kolera Les mer

Nei til produksjon av bio-drivstoff Les mer
 
Sats i stedet på trolley-busserLes mer
 
Åpent brev til Samferdselsministeren Les mer
 
Løgn og uvitenhet!
Nå er det meislet inn – også på Rådhuset i Bergen by – at vedfyring med rå ved og dårlig kunnskap om fyring er hovedårsaken til «giftlokket» over Bergens-dalen, på stille, kalde dager hver vinter i over 150 år. Sot, svevestøv og sur lukt.
Les mer
 

Lovlig tyveri?
Jeg betalte til staten da min bil ble registrert. Jeg betaler mitt drivstoff på bensinstasjonene. Og jeg betaler – dog motvillig – min årsavgift til staten, som gir meg rett til å bruke hele Norges veinett – også i byene!
Les mer

 
Alle partier bør støtte grensekontroll!
Det tverrpolitiske partiet Moderatene (MOD) er meget positiv til at Norge har en innvandringsminister som viser både muskler og bein i nesen!
Les mer
 
Svensk krise – også her i landet?
Det svenske politiet har problemer i storbyene. Alle innvandrerne som i de siste par år har flommet innover Sverige, har ikke alltid bare vært mors beste barn.
Les mer
 


Gratulerer USA Les mer


Styrk det norske Forsvaret  Les mer
 
Venstresidens miljø-fanatisme
Norge er et lite land, men er likevel verdens største tivoli! Her kjører 100.000 nordmenn «radiobil» – hver dag! Les mer
 
Norsk mat på norske fat!
La oss slå ring om vårt eget jordbruk, kvitte oss med avtaler som er mer til skade enn til gagn, og sørge for at vi alle har det beste: Norsk mat på norske fat!
Les mer
 
Hvorfor ikke tenke nytt, et blå-rødt alternativ? Les mer
 
Opptak av telefonsamtaler fra næringsdrivendes side burde forbys
Dette uvesenet er noe bedriftene gjør utelukkende for å ha bevis, dersom det skulle oppstå tvist, eller kunden ombestemmer seg!
Les mer
 
Pensjonsran – fase 1 og 2
Tidligere har utgiftene til offentlig tjenestepensjon vært samlet under budsjettposten til Statens pensjonskasse, men nå er de fordelt på de ulike direktoratene og departementene. Les mer
 
Den onde bompenge-sirkel
Med bil langs E-6 gjennom millionbyen Gøteborg forleden, kom regningen på rushtids-avgiften: Kr. 8,70! Så kan vi se hvordan norske politikere bare lar antall innkrevingssteder stige, og satsene likeså!
Les mer
 

NATO eller Norge må ta initiativ!
Den tidligere russiske president Gorbatsjov er engstelig for den spenning som er oppstått mellom øst og vest. Les mer

 
Senterpartilederen med inner-tier!
Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum gjorde det helt korrekt, da han ga finansministeren en bredside i anledning det faktum, at Siv & Co har Norges-rekord i innkreving av bompenger. Les mer
 
Bakom synger skogene
Det var en gang et lite land oppe i nordre hjørne av verden. Folket der levde av fiske, jakt, jordbruk og skogbruk. Mange gårder var store, og enda flere – ja flere tusen – var småbruk.
Les mer
 
La el-bilistene også betale avgifter som alle andre!
Det Moderatene (MOD) er prinsipielt imot de fleste avgifter knyttet til bil og bilbruk, som bompenger, årsavgift, bakseteavgifter for SUV, o.l.
Les mer
 
Audun Lysbakken er på bærtur!
På SV’s landsmøte krever partileder Lysbakken en nasjonal boligskatt – altså at alle som eier egen bolig skal skatte for det. Les mer
 

Venstre er på skråplanet Les mer

Styrk forsvaret av Norge! Les mer
 
Alderdom og menneskeverd Les mer
 
Muslimsk ukultur i Norge Les mer
 

Bompenger og turisme

Bomselskapene taper penger, og legger skylden over på bil-turistene som besøker Norge – i vesentlig grad om sommeren.
Les mer

All ære til de eldre?
Det å bli eldre, er noe de fleste får oppleve. Les mer
 
 
Parallellsamfunn og terror
Det tverrpolitiske partiet Moderatene (MOD) har i lang tid hevdet at den åpne dørs politikk ikke er bra for Norge, eller Europa.. Les mer 
 
Forslag til skatte-reform Les mer
 
 
UDI må få bakkekontakt  Les mer
 
 
Moderatene sier nei til EU, EØS og Schengen! Les mer
 


INNLEGG TIL VÅRE NETTSIDER SENDES NETTANSVARLIG
info@jhmedia.no

 

  Alt innhold er beskyttet av opphavsrett. 20(C)16
Moderatene
. Org.nr. 998 718 112
Nettsiden driftes av